Szkoła podstawowa i liceum – specjalnie dla tenisistów (i nie tylko!)

/ Szymon Adamski , źródło: Materiał sponsorowany, foto:

Na terenie Akademii Tenisowej Tenis Kozerki (Grodzisk Mazowiecki) działa od września 2019 roku pierwsza i jak na razie jedyna Tenisowa Szkoła Podstawowa. Placówka rozpoczęła już rekrutację na rok szkolny 2019/20.

Pierwsze doświadczenia potwierdzają słuszność przyjętego wariantu łączenia nauki i sportu. Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godz. 8:00 a kończą około godz. 18:00. W tym czasie dzieci mają lekcje, trening motoryczny (1-2 godz. dziennie) oraz trening tenisowy (2-3 godz. dziennie), biorą prysznic po każdym treningu, mają 3 posiłki w ciągu dnia a dodatkowo przyjmują posiłki potreningowe. Zajęcia dydaktyczne, poza podstawą programową, oferują uczniom zwiększoną ilość języka angielskiego i hiszpańskiego, wykłady z teorii tenisa, trening mentalny oraz zajęcia z komunikacji. Nauczyciele nie zadają prac domowych a uczniom wracającym z turnieju oferują dodatkową pomoc w opanowaniu materiału.

Kolejnym, zaplanowanym już wcześniej, etapem rozwoju Akademii było uruchomienie liceum – i to już stało się faktem – Tenisowe Liceum Ogólnokształcące rozpoczyna rekrutację. Jest to szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej, oferująca nauczanie w systemie stacjonarnym dla młodzieży wyczynowo uprawiającej tenisa oraz w systemie E-learningowym dla wszystkich młodych sportowców, którym trudno jest pogodzić naukę w zwykłej szkole z wyczynowym uprawianiem sportu. Uruchomienie liceum przypadło na okres, kiedy do szkół średnich pójdą dwa roczniki – absolwenci gimnazjum oraz ósmych klas szkół podstawowych. W związku z tym środowisko nauczycielskie przewiduje ogromne problemy i perturbacje w placówkach publicznych. Tenisowe Liceum Ogólnokształcące uruchamia program zarówno 3-letniego jak i 4-letniego nauczania. W pierwszym roku działalności rekrutacja prowadzona będzie do klas I i II liceum 3-letniego oraz klasy I liceum 4-letniego.

Szkoły Akademii Tenisowej Tenis Kozerki umożliwiają realizację swych marzeń wielu wyczynowym sportowcom a jednocześnie pozwalają uniknąć wielu problemów, z którymi młodzi ludzie spotykają się uczęszczając do zwykłych szkół. Głównie są to:
– brak czasu na trening w odpowiednim wymiarze,
– powstawanie zaległości w nauczaniu, wynikające z nieobecności spowodowanych treningami i startami w turniejach,
– stres spowodowany brakiem prac domowych – brak czasu wielokrotnie uniemożliwia ich odrobienie,
– brak zrozumienia nauczycieli, którzy często nie przyjmują do wiadomości ile młody sportowiec musi trenować, aby osiągać najlepsze wyniki w    sporcie wyczynowym, poświęcając praktycznie całe dzieciństwo,
– wyalienowanie w klasie – brak czasu na uczestnictwo z życiu społecznym grupy rówieśników i w konsekwencji często występowanie efektu        odrzucenia,
– spożywanie posiłków „w biegu”, często w samochodzie w drodze na trening – a właściwe odżywianie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i        efektów treningowych,
– brak odpowiednich warunków do utrzymania higieny potreningowej, tak niezbędnej dla właściwej regeneracji,
– brak „normalnego” życia rodziców, którzy często są „uwiązani” codzienną logistyką, przyjmują rolę korepetytora i poświęcają weekendy na        turnieje.

A przecież może być inaczej, normalnie.
Do szkół w Kozerkach można dojechać w ciągu 30 min z Warszawy i 40 min z Łodzi. Szkoła dysponuje busami, którymi dowożone są codziennie dzieci do szkoły i odwożone do domu. Jeśli się weźmie pod uwagę, że do Akademii przyjeżdża się na 10h dziennie – nawet dłuższy dojazd nie stanowi problemu. A rodzice mogą sobie organizować cały dzień wg własnych potrzeb, co jest korzyścią nie do przecenienia – wiedzą o tym wszyscy, którzy są zaangażowani w wyczynową karierę swoich dzieci. Dla licealistów z dalszych miejscowości uruchomiony zostanie od września internat. Zapisy już trwają, więcej szczegółów i zgłoszenia na: www.TSPGrodzisk.pl oraz www.TLOGrodzisk.pl

Dużo informacji jest też na FB: https://www.facebook.com/TSPTLO/